Pedagogik

Sångpedagogen Ceciia Nedgård håller workshop i körsång på företag

Att sjunga är ett sätt att uttrycka sig och detta måste alltid vara målet med all sångträning. För att kunna uttrycka sig som man vill behöver man ofta träna sångteknik och ta sig förbi psykologiska hinder. Unisoul arbetar med alla dessa delar men det absolut viktigaste är att i text och musik framföra ett budskap och beröra publiken.

Unisouls pedagogiska grundsyn är att variera undervisningen så att varje individ hittar en teknik som fungerar för honom/henne. För Unisoul är det viktigt att eleven vet vad som händer i kroppen när man sjunger och vi utgår från denna vetenskapliga kunskap som grund i undervisningen. Det är viktigt att eleven alltid vet varför man gör en övning och vad den ska syfta till.

Unisoul ställer inga krav att eleven ska ha övat mellan gångerna, även om det är att rekommendera, utan man arbetar aktivt under lektionen. Undervisningen anpassas efter varje individ/grupp och de förutsättningar, behov och önskemål som råder i stunden. För att underlätta övandet hemma ingår ett skriftligt undervisningsmaterial i alla kurser där sångteknik ingår.

Att sångeleverna själva får välja vad de vill sjunga är en del av Unisouls pedagogik. På detta sätt ”tvingas” man hitta sin musikaliska identitet och det blir även roligare när man får sjunga något man gillar.

Se vårt utbud av sångkurser