Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, men kan återtas enligt konsumentlagstiftningens regler om ångerrätt. Du som kund ansvarar för att uppge korrekt e-postadress och att meddela om den ändras.

En bekräftelse, på att din anmälan kommit fram, skickas via e-post inom ett par vardagar efter att du anmält dig (mejla om du inte får den). Bekräftelsen innebär att avtalet har ingåtts. Inom 14 dagar efter att du fått bekräftelsen kan du avanmäla dig genom att, via e-post, meddela att du ångrat dig. Avanmälan ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs du anmält dig till. När kursen har startat, eller du loggat in på en onlinekurs, samtycker du till att ångerrätten inte längre gäller.

I de kurser där skriftligt kursmaterial ingår utgör det skriftliga kursmaterialet 50 % av kursavgiften och erhålls efter kursstart.  Allt material, såväl skriftligt som video-/musikinspelningar, är upphovsrättsskyddat och får endast användas av dig. Det betyder t ex att du inte får kopiera, låna ut, hyra ut/licensiera, ladda ner, filma av, ändra, sända, återskapa, publicera, överföra, sälja eller på något sätt sprida materialet.

Din faktura skickas via e-post (mejla om du inte får den). Fakturan ska vara betald senast vid kursstart om inte senare förfallodatum anges. En faktura är gratis. Har du valt delbetalning kostar varje extra faktura 60 kr och varje faktura har förfallodatum en månad efter föregående faktura. Om du i efterhand, när du redan har fakturerats, meddelar att du vill delbetala din kursavgift tas faktureringsavgiften ut på alla nya fakturor. Vid försenad betalning utgår en administrativ avgift på 60 kr för påminnelse. Om betalning inte inkommit efter två påminnelser skickas ärendet vidare till kronofogden för indrivning.

Om du blir sjuk, i en smittsam sjukdom, får du inte komma på lektion. Privatundervisning kan istället tas via Zoom tills du är symptomfri och inte längre smittsam. Tvingas du avbryta kursen på grund av sjukdom måste detta styrkas med läkarintyg. Avbrottet räknas från den dag du meddelar Unisoul Music detta via e-post. Den del av kursavgiften som inte förbrukats återbetalas, med avdrag för en administrativ avgift på 250 kr.

Om du missar en lektion är den lektionen förbrukad. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen eller få ekonomisk kompensation för den missade lektionen.  Du kan inte heller boka om lektioner till annan tid eller kurs. Går du en privatkurs och får förhinder kan du få presentkort på den lektion du missar, förutsatt att du eller kursledaren hittar någon som kan ersätta dig. Blir kursledaren sjuk eller får förhinder tas den/de inställda lektionerna igen vid ett senare tillfälle. Meddelande om inställd lektion skickas via e-post.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att anmäla dig till kursen. Ange målsmans kontaktuppgifter i anmälan!

Privatkurserna startar vecka 19/20 och pågår t.o.m. vecka 25/26 och ges via Zoom och/eller på Sankt Eriksgatan 112 i Stockholm. Om det är något datum du inte kan, skriv det på anmälningsblanketten så att du inte får lektion då. Som privatelev ansvarar du för att ta med sånger att jobba med, samt ett ex. med ackorden till kursledaren alternativt en ljudinspelning på låten. Sång- & pianolek ges 6/5, 13/5, 27/5 och 3/6 på Rödabergsgatan 11 i Stockholm.

För att förhindra smittspridning av corona har följande åtgärder införts och gäller för dig som tar privatlektioner på Sankt Eriksgatan 112:

 • Alla elever måste vara symptomfria. 
 • Kursledaren är symptomfri, fullvaccinerad och bär munskydd om så önskas.
 • Väntrummet är borttaget och kursledaren kommer och öppnar när det är din tur.
 • Vi tar inte i hand när vi hälsar, undviker närkontakt och håller avstånd i möjligaste mån.
 • Alla elever får tvätta händerna med tvål och vatten alternativt handsprit vid ankomst.
 • Kursledaren tvättar sina händer med tvål och vatten innan starten på arbetspasset och innan lektion om så önskas.
 • Lektion kan utföras med öppna fönster om väderleken tillåter.
 • I sångrummet finns luftrenare.
 • I sångrummet används hygienisk luftfuktare när luften är torr (filter och behållare byts/rengörs enligt bruksanvisning). Fuktig luft är inte bara bra för stämbanden utan även för reducering av bakterier och virus (bakterier och virus trivs i kall och torr luft vilket är anledningen till att vi drabbas av förkylningar under vinterhalvåret).
 • Om elev utsatt sig för smitta, d.v.s. haft kontakt med  personer sjuka i covid-19 eller inte kunnat följa aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, tas lektionerna via Zoom till dess att två veckor från smittotillfället förflutit. Om kursledaren utsatt sig för smitta bokas lektionerna om.
 • Om elev kommer till lektion och uppvisar coronasymptom ställs lektionen in och kan inte tas igen.